Donar diners a un fill perquè amortitzi part de la hipoteca i així no pagui tants interessos és un gran amor de pare.....però:

1.- El fill haurà de pagar l'impost de Donacions per la quantitat rebuda i en moltes comunitats autònomes no és baix.

2.- El fill no podrà deduir-se tanta quantitat a les seves rendes futures, ja que la quota mensual del préstec haurà minvat.

QUE PODEM FER EVITAR-HO!!

Molt fàcil, en lloc de donar els diners al fill, li farem un préstec personal a interès zero. Es redacta un contracte de préstec on 's'especifica aquesta condició de no meritar interessos i es presenta a l'oficina liquidadora de la Generalitat com a operació exempta. Els préstecs tenen aquest benefici fiscal.

En tenir aquest document ja verifiquem l'existència del préstec. El fill d'aquesta manera no haurà de pagar l'impost sobre donacions i es podrà seguir descomptant la hipoteca a la renda, tant la que li queda al banc com la que li ha fet a títol personal el seu pare.

Utilizamos cookies para ayudar a proporcionarle la mejor experiencia posible en la web. Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies. Más información
Configuración