Molts dels autònoms tributen a hisenda a la modalitat d'estimació directa simplificada

Què vol dir?

Vol dir que tenen obligació de portar un registre d'ingressos, un registre de despeses i un registre de béns d'inversió. I res més. Per tant, se'ls eximeix de l'obligació de gestionar els bancs i per tant, de donar informació dels moviments bancaris.

Hisenda li dóna la volta a la truita

Davant d'una inspecció, hisenda reconeix la NO OBLIGATORIETAT de donar informació dels moviments bancaris, però afirma que, encara que el client no estigui obligat a presentar-la, el mateix inspector d'hisenda pot sol·licitar-la al banc a fi de comprovar si s'ha produït frau fiscal.

Alguns petits negocis poden no declarar la totalitat dels seus ingressos, però compte, si disposen de TPV i ingressen totes les vendes al banc, hisenda li demanarà els extractes i les hi trobarà.

Conclusió

Cal vigilar molt amb els TPV's i amb els ingressos bancaris de les vendes fetes pels autònoms, no sigui que discrepin amb el que està apuntat als llibres i la inspecció es presenti de sorpresa.

Utilizamos cookies para ayudar a proporcionarle la mejor experiencia posible en la web. Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies. Más información
Configuración