Hisenda exclourà de l'obligació de presentar declaració en l'Impost de societats a col·lectius de menor entitat.

La reforma de l'Impost de Societats, que va entrar en vigor al gener establia com a novetat l'obligació de presentar la declaració a tot tipus d'associacions, sense cap tipus de límits.

La disposició, que s'aprovarà ben aviat, establirà l'exclusió de l'obligació de presentar declaració en l'Impost de societats a aquelles entitats parcialment exemptes, els ingressos totals de les quals del període impositiu no superin els 50.000 euros anuals.

HAURAN DE COMPLIR DOS REQUISITS:

1.- Que l'import total dels ingressos corresponents a rendes no exemptes no superi 2.000 euros anuals.

2.- Que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

La llei tindrà efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2015.

Utilizamos cookies para ayudar a proporcionarle la mejor experiencia posible en la web. Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies. Más información
Configuración