L'Agència Tributària ha publicat la llista de morosos a la pàgina de la seva seu electrònica.
La llista inclou als deutors amb la Hisenda Pública amb deutes o sancions tributàries de més d'un milió d'euros. L'import global de deutes recollit en aquest llistat supera els 15.600 milions d'euros.

En la llista s'identifica completament als contribuents, siguin persones físiques o jurídiques, amb el seu nom, cognoms, NIF, raó o denominació social completa.

Aquesta llista estarà disponible només tres mesos des de la seva data de publicació, de manera que s'assegurarà la seva desaparició total després d'aquest termini. A més, s'impedirà que es localitzi a través de motors de cerca en Internet.

Utilizamos cookies para ayudar a proporcionarle la mejor experiencia posible en la web. Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies. Más información
Configuración