PLANIFICA LA SUCCESSIÓ DEL TEU NEGOCI (2) - IMPOSTOS A PAGAR!!!

Els impostos que entren en joc en la successió d'un negoci són els següents:

1.- Impost sobre donacions que el paga QUI REP la donació.

2.- IRPF. El paga la persona QUE FA la donació. És paga pel benefici obtingut, que és la diferència entre el preu d'adquisició i el valor que s'ha assignat a l'hora de fer la donació. La persona que fa una donació HA DE PAGAR EN EL SEU IRPF IGUAL QUE SI HAGUÉS FET UNA VENDA.

3.- Si la successió del negoci és per herència, cal pagar l'impost de successions.

4.- Si la donació o herència suposo béns immobles caldrà pagar la coneguda PLUSVÀLUA. Cada ajuntament aplica el seu percentatge.

Com podeu veure en una successió també cal pagar impostos, però HI HA PETITS TRUCS, perquè a l'hora de planificar la successió del negoci familiar QUASI NO S'HAGI DE PAGAR RES.

Ho explicarem pròximament....

Utilizamos cookies para ayudar a proporcionarle la mejor experiencia posible en la web. Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies. Más información
Configuración