Sí, sí, tal com ho llegiu. Les pèrdues declarades en l'impost de societats com a bases imposables negatives podran ser comprovades durant 10 anys.

Es modifica substancialment el tractament de la compensació de bases imposables negatives en dos punts molt importants:

1.- Es permet la compensació il·limitada en el temps. Fins ara eren 18 anys.

2.- L'Administració disposa d'un termini de 10 anys per comprovar o investigar les bases imposables negatives pendents de compensació.

I a més a més....

L'Administració tributària pot comprovar i investigar els fets, actes, elements, activitats, explotacions, valors i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària TOT I HAVER PRESCRIT.

I que vol dir això?

Doncs que una partida que s'apliqui en la base imposable d'un període impositiu objecte de comprovació, encara que derivi d'operacions realitzades en períodes impositius anteriors prescrits, podrà ser comprovada i obligada a ser regularitzades, tot i haver passat els 4 anys que la llei indica com a termini de prescripció.

Utilizamos cookies para ayudar a proporcionarle la mejor experiencia posible en la web. Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies. Más información
Configuración