El bon funcionament d'una empresa passa pel seu bon funcionament comptable

L’àrea comptable s’encarrega de col·laborar amb l’empresa en la confecció i desenvolupament de la comptabilitat. Analitza resultats i actua conjuntament amb el departament fiscal en la presa de decisions. Consolida amb el client les actuacions comptables i tributàries mes idònies y adequades per l’empresa.

Destaquem entre d’altres:

  • Assessorament sobre legislació comptable vigent, aplicació del NPGC i adaptacions sectorials.
  • Seguiments periòdics durant l’any a fi de disposar d’un bon control comptable de l’empresa.
  • Confecció de comptabilitats; autònoms, empresaris individuals y Societats.
  • Elaboració, confecció i tramitació dels comptes anuals. Dipòsit al corresponent Registre Mercantil.
  • Legalització dels llibres oficials de comptabilitat obligatoris.
  • Aplicació del Nou Plà General Comptable i adaptacions sectorials que correspongui.