Un equip humà adequat fa créixer qualsevol empresa

GAFICSA, S.L. va néixer per donar solucions en l’àmbit laboral de les empreses. Aquesta primera tasca la va convertir en una de les empreses pioneres en la província en oferir aquest tipus de serveis.

Avui en dia, amb un amplia cartera de clients, cobreix tota la problemàtica de les empreses en matèria laboral:

 • Altes d’empresari individual, societats o autònoms i gestions en els diferents organismes oficials.
 • Contractes, altes i baixes de treballadors.
 • Confecció de nòmines i liquidacions.
 • Processos d’acomiadaments, EROS.
 • Tramitació d’accidents laborals.
 • Tramitació d’expedients d’incapacitat temporal o permanent.
 • Tramitació d’expedients d’invalidesa, pensions de viudetat i jubilació
 • Conciliacions, Inspeccions de treball
 • Tramitacions d’estrangeria.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Recursos i demandes davant el Jutjat de Lo Social