No totes les empreses els hi convé el mateix consell

El departament fiscal és el responsable d’assessorar-lo i informar-lo de totes les seves obligacions fiscals i tractar d’una manera individualitzada com optimitzar la seva tributació vers l’administració.

Es fonamental oferir propostes individualitzades en els següents serveis:

  • Un assessorament integral per vostès, empresaris particulars o societats, planificant la tributació de manera personalitzada a fi de poder reduir la factura fiscal.
  • La representació i actuació davant l’Administració tributària; solucionar requeriments, elaborar recursos, atendre inspeccions.
  • La confecció i tramitació de tot tipus de liquidacions fiscals davant l’Administració; elaboració de l’Impost de Societats, declaracions de Renda i l’Impost sobre el Patrimoni, previ estudi, on aplicarem totes les bonificacions i deduccions fiscals possibles.
  • Estudis fiscals dels resultats obtinguts en l’activitat econòmica per planificar les repercussions fiscals que puguin tenir a la seva empresa.