No hi ha res més equitatiu en el món que defensar la raó de les coses

MERCANTIL - Assessorament jurídic a empreses, constitució de societats, concurs de creditors, contractació mercantil, disseny de societats, etc.

LABORAL - Acomiadaments, accidents de treball, modificacions del lloc de treball, contractació laboral, seguretat social.

CIVIL. - Reclamació de quantitat, responsabilitat civil, arrendaments urbans i rústics, incapacitats, testaments i últimes voluntats, herències, etc.

FAMÍLIA. - Divorcis de mutu acord, divorcis contenciosos, separació matrimonial, guarda i custòdia dels fills, nul·litats matrimonials, etc.

PENAL - Penal econòmic i de l’empresa.

“COMPLIANCE PENAL”. - Recomanable per les empreses amb volum de facturació de + 1 milió d’euros. Disposar d’un model de compliment penal es converteix en una bona eina. COMPLIANCE PENAL adverteix d’una manera metòdica i ordenada a tota l’empresa sobre el que econòmicament pot fer i no pot fer. Evita també la possibilitat d’elevades sancions o penes de privació de llibertat als seus òrgans d’administració. Un model de COMPLIANCE PENAL equival a no haver de preocupar-se per les possibles responsabilitats penals assenyalades al CODI PENAL.